Vpis na popoldanske programe

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (3–6 let) / PO

Otroci v starosti od tri do šest let že imajo razvit spomin in lastno voljo. Znanje pridobivajo hitreje in na drugačen način kot njihovi mlajši prijatelji.

V skrbno pripravljenem okolju – igralnici – so jim na voljo različni material s področij vsakdanjega življenja, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti in umetnosti. Tako pripravljeno okolje, kot način dela temeljita na individualnem pristop. Otrok si samostojno izbira med didaktičnimi materiali, ki so prilagojeni njegovi razvojni stopnji. Z njimi skozi igro razvijajo svojo osebnost, samostojnost, neodvisnost, sposobnost za reševanje problemov, koncentracijo in pomnjenje.

Hkrati pa se v interakciji s sovrstniki učijo sodelovanja in prilagajanja ter pridobivajo izkušnje na kognitivnem, socialnem, čustvenem, telesnem in duhovnem področju.

Komu je namenjen?

Program je namenjen otrokom od 3 let do 6 let in ki sicer ne obiskujejo vrtca montessori.
Cena za celo leto je 250 EUR.

Vpisnico lahko dobite tukaj.

PROGRAM ZA OTROKE IN STRAŠE (od rojstva do 3 let) / POS

Otrok bo v zanj skrbno pripravljenem okolju izbirali med materiali in dejavnostmi iz področja grobe in senzomotorike, vsakdanjega življenja, jezika in umetnosti. Pridobival nove izkušnje in bolj v polnosti razvijal to, kar je vanj položeno.

Starši imate med tem, ko bo otrok dejaven, možnost pod strokovnim vodstvom opazovati svojega otroka in tako prepoznati otrokove potrebe v določenem razvojnem obdobju in odkrivati načine za otrokov bolj poln celostni razvoj.

Za otroka pa je to odlična priložnost, da se navadi na širše socialno okolje in imajo možnost razvijati svoje sposobnosti s samostojno izbiro med montessori materiali.

Komu je namenjen?

V POS ste vabljeni otroci od rojstva do 3 let, skupaj z enim ali obema staršema.
Cena za celo leto je 250 EUR.

Vpisnico lahko dobite tukaj.