Dodatne dejavnosti

V vrtcu imamo naslednje dodatne aktivnosti:

Balet

Izvaja ga Baletno društvo Labod, ki ga vodi Katarina Jureš. K baletu so dobrodošli tako dečki kot deklice, saj gre za vaje, ki so dobre za vse otroke, njihove možgane, grobo in fino motoriko. Pomembno je, da otrok že v zgodnjem obdobju začne povezovati gibanje z glasbo in se pri tem izražati. Baletne urice potekajo 1x tedensko po 60 min.

Glasbene urice

Glasbene urice oziroma Glasbeno uvajanje potekajo v Rahelinem vrtcu od leta 2009. Vodita jih ga Patricija Pečar Kumar in ga. Marinka Muhič. Obe sta glasbenici, ki sta se poleg tradicionalnega glasbenega izobraževanja glasbeno izpopolnjevali tudi po metodologije E. Willemsa.
Metodologija vodi otroka preko različnih zvočnih izkušenj do spoznavanja in doživljanja glasbe. Pri tem pa je potrebno spoštovati otrokovo enkratnost. Edgar Willems je primerjal učenje glasbe z učenjem materinega jezika. Novorojenček se rodi v neko jezikovno okolje in nepretrgoma srka iz njega. Poskuša so sporazumevati in seveda veliko ponavlja vse kar sliši in tudi vidi. Na ta način se uči in napreduje. Podobno, pravi Willems, naj bi bilo tudi pri glasbeni vzgoji: najprej moramo otroku ponuditi primerno zvočno okolje in mu omogočiti, da preizkuša zvoke, ki mu jih nudijo predmeti okoli njega, pa tudi udje njegovega telesa, kasneje, ko že nadzoruje svoj glas in pozna ter uporablja osnovne glasbene elemente pa ga uvedemo v notni zapis in ga vzgajamo, da bo znal glasbo vedno doživljati in sprejemati kot del njega samega in sveta okoli njega. Pravila v glasbi ne smejo biti sama sebi namen, ampak nam samo služijo, da se lahko izražamo v tej enkratni umetnosti.

Gibalna abeceda

Izvaja jo športno društvo društvo Efi. Otroci se predvsem gibljejo, kar je v tem obdobju zelo pomembno za razvoj njihov možganov. V dobi, ko veliko otrok obsedi pred različnimi ekrani, dajemo gibanju v vrtcu, tudi s pomočjo športnega društva, velik pomen.

Plesne vaje