Rahelin vrtec

Rahelin vrtec je zasebni vrtec, ki deluje v okviru Župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika. Svoje prostore imamo v Pastoralnem domu sv. Jožefa v Preski, v neposredni bližini cerkve oz. župnišča in OŠ Preska.

Rahelin vrtec je katoliški vrtec, v katerem izvajamo program Montessori. Program temelji na zakonitostih pedagogike, ki jo je oblikovala Maria Montessori. Bistvo pedagogike Montessori je celovit pristop do otroka. Otroka obravnava kot celovito bitje z vsemi svojimi razsežnostmi.
Poleg jezika, je Maria Montessori, tudi vero razumela kot integralni del vsakega človeka. Ne enem izmed tečajev za vzgojitelje je rekla, da nam za razvoj človeka manjka nekaj temeljnega, če nam manjka religija.
V našem vrtcu otroci drugega starostnega obdobja enkrat tedensko del dopoldanskega programa preživijo v Atriju.
V vrtcu imamo zaposlenega tudi angleško govorečega vzgojitelja.

Izvajamo celodnevni program za otroke od prvega do šestega leta starosti. Otroci so razporejeni v štiri heterogene skupine. Naše delo poteka po javno veljavnem programu vrtca montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa.

Vzgojni cilj

Naš cilj je, da dejavnosti v hiši otrok odražajo vsakdanje življenje in odgovorijo na otrokovo močno potrebo po posnemanju opravil odraslih. V okolju so pripravljene dejavnosti iz različnih področij življenja, ki so otroku blizu in v njem vzbujajo zanimanje. Prizadevali si bomo, da bo otrok zrasel v ustvarjalno osebo, ki se v polnosti zaveda sebe, soljudi in sveta okoli sebe.
Pomagali mu bomo razviti lastnosti kot so samostojnost – zdrava samopodoba, ljubezen, ljubezen do dela in učenja, notranja motivacija, vztrajnost, koncentracija, notranja disciplina in red.

V vrtcu imamo zaposleno prijazno in ustrežljivo osebje, med katerim je tudi angleško govoreč vzgojitelj, ki pomaga pri zgodnjem učenju tujega jezika.

Pred vrtecem imamo poleg igrišča še igrišče za rolanje, vožnjo s poganjalčki in kolesi. Blizu vrtca je tudi gozd, v katerega z otroci zahajamo in ga raziskujemo. V slabem vremenu pa lahko uporabljamo telovadnico, tako da imajo otroci vedno možnost gibanja.
Posebno pozornost namenimo uvajanju otrok v vrtec, tako da je psihološko prijazno otrokovim resničnim potrebam.

V vrtcu se vsak dan zberemo na skupni črti. Enkrat na teden pa gredo otroci h katehezi Dobrega pastirja.

Med letom organiziramo izlete za otroke in predavanja uglednih predavatelev za starše. V vrtcu imamo tudi različne živali.