Dodatne dejavnosti

V vrtcu imamo naslednje dodatne aktivnosti:

Folklorna skupina*

V okviru ŠD Efi vodi folklorno skupino ga. Marinka Muhič, ki je bila v preteklosti kar nekaj let članica FS Emona in kasneje FS Tine Rožanc, pri JSKD pa je naredila tečaj za vodje otroških folklornih skupin.

Na tedenskih srečanjih se bodo otroci spoznavali z osnovami ljudskega plesa, ljudsko glasbo, izdelali pa bomo tudi kakšen preprost ljudski inštrument in se igrali igre, kot so jih poznali naši predniki.

Glasbene urice*

Glasbene urice oziroma Glasbeno uvajanje potekajo v Rahelinem vrtcu od leta 2009. Vodita jih ga Patricija Pečar Kumar in ga. Marinka Muhič. Obe sta glasbenici, ki sta se poleg tradicionalnega glasbenega izobraževanja glasbeno izpopolnjevali tudi po metodologije E. Willemsa.
Metodologija vodi otroka preko različnih zvočnih izkušenj do spoznavanja in doživljanja glasbe. Pri tem pa je potrebno spoštovati otrokovo enkratnost. Edgar Willems je primerjal učenje glasbe z učenjem materinega jezika. Novorojenček se rodi v neko jezikovno okolje in nepretrgoma srka iz njega. Poskuša so sporazumevati in seveda veliko ponavlja vse kar sliši in tudi vidi. Na ta način se uči in napreduje. Podobno, pravi Willems, naj bi bilo tudi pri glasbeni vzgoji: najprej moramo otroku ponuditi primerno zvočno okolje in mu omogočiti, da preizkuša zvoke, ki mu jih nudijo predmeti okoli njega, pa tudi udje njegovega telesa, kasneje, ko že nadzoruje svoj glas in pozna ter uporablja osnovne glasbene elemente pa ga uvedemo v notni zapis in ga vzgajamo, da bo znal glasbo vedno doživljati in sprejemati kot del njega samega in sveta okoli njega. Pravila v glasbi ne smejo biti sama sebi namen, ampak nam samo služijo, da se lahko izražamo v tej enkratni umetnosti.

Gibalna abeceda*

Izvaja jo športno društvo društvo Efi. Otroci se predvsem gibljejo, kar je v tem obdobju zelo pomembno za razvoj njihov možganov. V dobi, ko veliko otrok obsedi pred različnimi ekrani, dajemo gibanju v vrtcu, tudi s pomočjo športnega društva, velik pomen.

Filozofija za otroke

Otroci so po naravi radovedni in se čudijo svetu. FZO spodbuja otrokovo naravno radovednost in razvija sodelovalno, ustvarjalno, skrbno in kritično mišljenje. Veščine, ki so danes ključne v procesu vzgoje in izobraževanja. Program izvaja vzgojiteljica Anita Grum.

Pevski zborček

Otroci drugega starostnega obdobja imajo možnost sodelovati v pevskem zboru, ki je 1-krat tedensko. Vodi ga ga. Božena Černe.

 

*Dejavnost je dodatno plačljiva.